Najkrótsze
zdania Pawełka


W języku polskim mamy dziewięć znaków diakrytycznych:
ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż.

Można z nich ułożyć najkrótsze sensowne zdanie lub wypowiedź
pamiętając, by użyć każdej litery (znaku diakrytycznego)
wyłącznie raz.

Najbardziej znanym zdaniem jest:

ZAŻÓŁĆ GĘŚLĄ JAŹŃPrzeczytaj najkrótsze zdania
i wypowiedzi Pawełka:16-literowe:

Włóż pięść bądź giń!

Iść? Będą? Żłób, paź Ań

Ródź! Koń żął liść. Hę?


15-literowe:

Żrą łódź? Część miń!

Hę, iść? Bądź! Żółw Ań


14-literowe:

Bóść? Pędź! Żął koń

Młóć gęś! Lżą jaźń!

Bóść tę? Łżą: Paź Ań!

Tę żołądź Ań bóść?I na koniec rarytas.

Najkrótsze 12-literowe zdanie zawierające wszystkie polskie znaki diakrytyczne:


Żąć gęś łań, Róź?

Żąć gęś łań, Jóź?oraz najkrótsza 12-literowa wypowiedź:


Żąć gęś łań? Wóź!


Zobacz serwisy INTERIA.PL